HomeInspiration › article

Passen en meten: naar deugdelijk assessment in organisaties en onderwijs.

By: Ans Grotendorst , Harm Tillema - ; Source: HRD Thema, jrg. 3, nr. 4 (redactie themanummer)   03-19-2002

This page is not available in English - View in Dutch:

Samenvattend schetsen we hieronder de centrale vragen die we via dit themanummer willen beantwoorden:

  • Wat kunnen we verstaan onder assessment, wat is het verschil met het gebruikelijke beoordelen? Waar komt de huidige belangstelling voor dit fenomeen vandaan?
  • Wat zijn de overeenkomsten en benaderingen en toepassingen die men kiest in bedrijfsleven en onderwijs? En wat zijn de eventuele verschillen? Hoe laten die zich verklaren?
  • Zijn we met assessment op het goede, deugdelijke spoor? Komen de essentiële zaken voldoende aan bod of vergeten we belangrijke punten? Hoe zal assessment zich in de toekomst ontwikkelen?
  • Assessment kent een ontwikkelingsperspectief, maar het gaat toch ook vaak om beoordelen. Hoe verhouden deze perspectieven zich tot elkaar?
  • Bij assessment gaat het om het ‘spiegelen’ van iemands competenties aan een standaard of norm. Maar: wie bepaalt die standaard?