HomeInspiration › article

Verleiden is: verbinden en belemmeringen opheffen.

By: Ans Grotendorst - ; Source: In: Ans Grotendorst, Ineke van Aken, Carolien Sino, Bert van Veldhuizen: Verleiden tot leren in het werk. Houten: Bohn Stafleu van Loghum.   03-19-2007

This page is not available in English - View in Dutch:

Ans Grotendorst in gesprek met Joseph Kessels. Hierin introduceert ze uitspraken uit het boek "Verleiden tot leren in het werk" die haar hebben getroffen. Wat zijn de gedachten van Joseph hierover?

 

(....)“Ans, als ik zo kijk naar de verschillende verhaaltjes, zie ik een patroon ontstaan waarin ik het verleiden tot leren in het werk vooral zou willen opvatten als het wegnemen van de belemmeringen om voluit te gaan voor het vak, en verbinding te maken met ervaren professionals. Zo ontstaat gretigheid om je nieuwe dingen eigen te maken, interesse in de ervaringen van de collega’s om je heen, en de wens om verdieping aan te brengen door te studeren in het materiaal dat beschikbaar is. Als die belemmeringen weg zijn, heb je ook minder last van een gevoel van onvermogen, waardoor je te veel met jezelf bezig bent en je jezelf onnodig op de handrem houdt. In een waarderende omgeving, die meer belangstelling toont voor de ontwikkeling van je talent en die je niet voortdurend laat reflecteren op je performance gap is het goed leren. Daar groeit je geloof in eigen kunnen, wat je onbevangen om kunt zetten in hoogwaardig werk. Zo verwerf je respect van je omgeving, wat je weer aantrekkelijk maakt voor jonge nieuwkomers.”