HomeKS Library › article

Kennis maken met......In gesprek met acht lectoren

By: Ans Grotendorst - ; Source: Interviewreeks in Onderwijs en gezondheidszorg, 2003-2004   03-19-2003

This page is not available in English - View in Dutch:

In 2002 en 2003 zijn ze geleidelijk ten tonele verschenen: de lectoren in het hoger beroepsonderwijs. Elke hogeschool kan op een thema een lector benoemen. De lector heeft een kenniskring om zich heen, met daarin deskundigen op het desbetreffende thema. Onder de titel ‘Kennis maken met:...’ zal in de komende nummers van Onderwijs en gezondheidszorg een aantal interviews verschijnen, waarin we uitgebreid kennis maken met lectoren in – hoe kan het anders – onderwijs en gezondheidszorg. En met hun opvattingen over en de manier waarop zij ‘kennis maken’, samen met de beroepspraktijk.

Deze bijdrage vormt het startpunt voor de interviews, met enkele overwegingen en vragen die kunnen dienen als aanknopingspunt voor een leerzame gedachtewisseling.