HomeInspiration › article

Ontwikkeling van kennis en bekwaamheid in de verslavingszorg. Naar een dynamische infrastructuur.

By: Ans Grotendorst, Cees Sprenger, saskia tjepkema copy1 111990526368 Saskia Tjepkema, Christiaan de Vries, Sibrenne Wagenaar, Natascha van Dijk - ; Source: GGZ Nederland en het Trimbosinstituut, in het kader van het vijfjarig zorg en vernieuwingsproject “Resultaten Scoren” in de verslavingszorg.   03-19-2001

This page is not available in English - View in Dutch:

In het kader van het project Opleidingenbeleid (onderdeel van Resultaten Scoren) is tussen september 2000 en mei 2001 een onderzoek uitgevoerd, gericht op de leer- en opleidingsinfrastructuur van de sector verslavingszorg. De achtergrond van de vraag was de constatering, dat er weinig aandacht is voor verslavingsproblematiek in het initiële en postinitiële (beroeps-)onderwijs. Er is ook geen infrastructuur beschikbaar om kennis te delen en ervaringen uit te wisselen. De instellingen zijn daardoor genoodzaakt om geheel op eigen kracht vorm te geven aan opleidingen en kennistransfer.

 

Het rapport schetst de belangrijkste ontwikkelingen die gaande zijn in de zorg, de preventie en de reclassering in de verslavingszorgsector en de gevolgen daarvan voor de vereiste bekwaamheid van de beroepsbeoefenaars.

Er wordt een onderscheid gemaakt tussen:

  • leertrajecten die toeleiden naar de verslavingszorg; 
  • leertrajecten en leerpraktijken binnen de instellingen;
  • leertrajecten en leerpraktijken binnen de sector als geheel.

 

Het rapport eindigt (hoofdstuk 8) met vijf concrete voorstellen voor implementatie

van de leer- en opleidingsinfrastructuur in de periode 2001 – 2006, te weten:

  1. Persoonlijke ontwikkelplannen en vouchers voor medewerkers introduceren
  2. Een Landelijke Raad Bekwaamheidsontwikkeling installeren
  3. Regionale implementatie- en leernetwerken inrichten
  4. Postinitieel aanbod hogescholen en universiteiten ontwikkelen
  5. Voorzien in proces- en ICT-ondersteuning van de regionale en implementatie- en leernetwerken