HomeInspiration › article

Metawerk en portfolio : een weg naar zelfsturing ?! Portfolio in de geïntegreerde lerarenopleidingen

By: Dang Kim, Dewinkeler Isabelle, Dhert Stijn, Bert Smits - ; Source: Portfolio als leermiddel’ (Wil Meeus red.)   03-12-2007

This page is not available in English - View in Dutch:

Al enkele jaren maakt het gebruik van een portfolio als leermiddel opgang in het hoger onderwijs. Deze publicatie biedt een overzicht van 12 projecten in 14 opleidingen. Eén van deze projecten is het metawerk en portfoliotraject dat in de Leuven Educating School GroepT werd ontwikkeld. De auteurs geven een beschrijving van hun portfolioconcept en de bijgaande ondersteuningslijn (metawerk) in de opleidingen Bachelor kleuteronderwijs, lager onderwijs en secundair onderwijs. In dit concept bouwt de student aan een geleidelijke weg naar zelfsturing. Het artikel geeft een realistische beschrijving van een geleidelijk zoek- en ontwikkelproces het portfolioconcept.