HomeInspiration › article

Leerprincipes toegepast in de praktijk

By: Paul Bührs, Roeland Vonk - ; Source: In: Kennis maken, leren in gezelschap. Scriptum. p.261-285   03-04-2002

This page is not available in English - View in Dutch:

In het artikel ‘Leerprincipes toegepast in de praktijk’ gaan de auteurs in op vier principes die zij hanteren als adviseur op het gebied van leren in arbeidsorganisaties, te weten: resultaten in het werk als doel van het leren, verwerven van eerstehands-kennis, eigen verantwoordelijkheid voor het leerproces en werkomgeving als krachtige leeromgeving. Ze lichten de principes nader toe en illustreren aan de hand van een casus op welke manier de principes in praktijk gebracht kunnen worden. De casus betreft het inwerktraject van nieuwe medewerkers bij een touroperator in reizen. Er doen zich verschillende problemen voor waardoor het inwerktraject nu niet goed verloopt. De auteurs bekijken deze problemen of knelpunten vanuit de bril van de vier principes en komen tot concrete interventies om aan de knelpunten te werken. Ze sluiten het artikel af met een reflectie op het proces om met de klant of opdrachtgever de denkslag te maken van leerprincipes naar werken en handelen.


Belangrijkste conclusie is dat handelen vanuit principes voor anderen vaak vraagt om het kiezen van een ander kader en perspectief om naar vraagstukken te kijken. Het is belangrijk te realiseren dat jouw principes niet zomaar principes van een ander worden. Anders kijken, denken en doen is een leerproces op zich.