HomeInspiration › article

Een economische grondslag voor leren ontwikkelen

By: Joseph Kessels, saskia tjepkema copy1 111990526368 Saskia Tjepkema - ; Source: In: Rondeel & Wagenaar (red). Kennis maken, Leren in gezelschap. Scriptum. p.21-39   03-04-2002

This page is not available in English - View in Dutch:

De samenhang tussen opleiding en economische voorspoed heeft al lange tijd de aandacht van overheden en bedrijven, ook in Nederland. De ontwikkeling van een kenniseconomie voedt deze belangstelling de laatste jaren sterk. Als het waar is, dat in economische processen het vermogen om waarde toe te voegen door middel van kenniscreatie en kennistoepassing belangrijker is dan het louter beschikken over kapitaal, grondstoffen en arbeid, dan spelen opleiding en ontwikkeling een centrale rol in het bereiken van economische voorspoed. De centrale gedachte in dit hoofdstuk is dan ook, dat er in een kenniseconomie een nauwe relatie bestaat tussen de feitelijke leer- en ontwikkelactiviteiten in een arbeidsorganisatie, de resulterende kennisontwikkeling en het economische succes van de onderneming.