HomeInspiration › article

Kennismanagement: enkele veel gehoorde reacties.

By: IMG 0408 111959659067 Paul Keursten, saskia tjepkema copy1 111990526368 Saskia Tjepkema - ; Source: In: Opleiding & Ontwikkeling, 12. pp. 5-8.   02-25-1997

This page is not available in English - View in Dutch:

De term kennismanagement roept zeer uiteenlopende reacties op. Afhankelijk van de eigen ideeën over 'kennis' en ervaringen met 'management' vult iedereen het begrip anders in. Soms positief, soms negatief. Een aantal vooronderstellingen, vragen en associaties die de term kennismanagement in onze ervaring oproept willen we via dit Persoonlijk met u delen, en ze opnieuw tegen het licht houden: kun je er ook met andere ogen naar kijken? Kennismanagement definiëren we hierbij in de zin van kennisproductiviteit: het vermogen kennis te genereren, verwerven, verspreiden en toe te passen in (verbeterde of vernieuwde) processen, producten of diensten (Kessels, 1995).