HomeInspiration › article

Het verwerven van competenties: kennis als bekwaamheid.

By: Joseph Kessels - ; Source: In Opleiding & Ontwikkeling. Tijdschrift voor HRD. 12, 1-2. PP. 7-11.   02-25-1999

This page is not available in English - View in Dutch:

De opbrengst van het competentiedenken ligt waarschijnlijk niet in het streven naar eenduidige begrippen en het inventariseren van algemeen geldende bekwaamheden. De belangstelling voor de ontwikkeling van competenties zou wel het einde kunnen inluiden van het geloof in strategie, de beperkingen blootleggen van de managementpretenties en de emancipatie bevorderen van de kenniswerker.
Met veel plezier ben ik op de uitnodiging van de hoofdredactie ingegaan om een Persoonlijk te schrijven bij dit tweede themanummer over competentieontwikkeling. Het is bijzonder dat er zoveel belangstelling voor het thema bestaat en dat de redactie er snel een tweede nummer aan wijdt. Tegelijkertijd dringt zich bij het lezen telkens de vraag op: "Wat vind ik er nou eigenlijk zelf van?" Het antwoord op die vraag zou de basis moeten vormen voor dit Persoonlijk.