HomeInspiration › article

Een vraag zonder antwoord. Een ontwerpproces ingericht als leerproces.

By: Mariel Rondeel 111976679041 Mariël Rondeel, Sibrenne Wagenaar - ; Source: Opleiding & Ontwikkeling, jrg. 14, nr. 5.   01-08-2001

This page is not available in English - View in Dutch:

Vragen waarop we niet meteen een antwoord hebben, of vragen die nog niet eerder zijn gesteld. Die komen in de huidige maatschappij steeds vaker voor. Enerzijds brengen deze vragen onzekerheid en spanning met zich mee. Anderzijds genereren ze veel creativiteit en nieuwe ideeën. Nieuwe vraagstukken bieden organisaties bij uitstek de mogelijkheid zich te onderscheiden van anderen. Maar hoe ga je met vragen om waar nog geen antwoord op is? In dit artikel wordt de lezer meegenomen in een kennisproductief zoek- en ontwerpproces.