HomeKS Library › article

Vakbekwaamheid demonstreren bij natuurlijk leren. Ervaringen van het Deltion College.

By: Mariel Rondeel 111976679041 Mariël Rondeel - ; Source: Bekwaamheid op de proef gesteld. Themaboek Onderwijs en gezondheidszorg. Houten: Bohn Stafleu van Loghum.   01-08-2006

This page is not available in English - View in Dutch:

In dit artikel wordt verslag gedaan van een ronde tafel gesprek bij het Deltion College over natuurlijk leren. De onderwijsprogramma’s voor studenten van de niveau 1 en niveau 2 opleidingen zijn vorm gegeven volgens de principes en kenmerken van dit onderwijsconcept. Enkele enthousiaste opleiders en studenten vertellen over hun mooie ervaringen met en de opbrengst van natuurlijk leren.