HomeInspiration › article

Ondernemend leren in leernetwerken. Opbrengst van een onderzoek bij ROC Midden Nederland.

By: Tjip de Jong, Mariel Rondeel 111976679041 Mariël Rondeel - ; Source: Verleiden tot leren in het werk. Themaboek Onderwijs en gezondheidszorg. Houten: Bohn Stafleu van Loghum.   07-08-2007

This page is not available in English - View in Dutch:

Dit artikel beschrijft de bijzondere aanpak en resultaten van een actie-onderzoek naar het ontwikkelproces en de leeromgeving van leernetwerken bij ROC Midden Nederland. Dit ROC heeft de ambitie om een lerende netwerkorganisatie te worden, waarin de talenten en ideeën van studenten, medewerkers en partners optimaal worden benut. Leernetwerken zijn daar een belangrijk voertuig voor. In deze netwerken delen medewerkers hun kennis en wisselen ze ervaringen uit. Leernetwerken zijn ontmoetingsplaatsen en leveren input op voor het verbeteren en vernieuwen van de eigen praktijk.