HomeInspiration › article

Lerend vormgeven aan veranderingen

By: K. Derksen, J. Geerdink, Mariel Rondeel 111976679041 Mariël Rondeel - ; Source: In: H. Dekker, R. Poell, S. Tjepkema & S. Wagenaar (red.) Leren én veranderen: een nieuwe kijk op organisatieverandering. HRD Thema, 4 (1). Deventer: Kluwer.   01-08-2003

This page is not available in English - View in Dutch:

Dit artikel is een illustratie van lerend veranderen in de praktijk. Centraal staat het Deventer Ziekenhuis. In deze organisatie is op een lerende manier vorm gegeven aan zorgvernieuwing en organisatieverandering. De leidinggevenden spelen in dat proces een voortrekkersrol. Het Deventer Ziekenhuis heeft met adviseurs van Kessels & Smit een Management Development traject ontworpen om de leidinggevenden te ondersteunen bij de vormgeving en implementatie van de nieuwe organisatie. Het artikel gaat in op de ervaringen die met lerend veranderen in het MD-traject zijn opgedaan.