HomeInspiration › article

Kritische beroepssituaties geven competenties context. Een relationele en regionale benadering.

By: Ans Grotendorst, Mariel Rondeel 111976679041 Mariël Rondeel, 2023 Pieterjan small 111834906645 Pieterjan van Wijngaarden - ; Source: Bekwaamheid op de proef gesteld. Themaboek Onderwijs en gezondheidszorg. Houten: Bohn Stafleu van Loghum.   12-18-2006

This page is not available in English - View in Dutch:

Een belangrijk vraagstuk in het hbo en mbo is hoe competenties benut kunnen worden als uitgangspunt voor het ontwerpen van leertrajecten en beoordelingsvormen die de leerloopbaan van de student ondersteunen. Daarbij is ook van belang dat recht wordt gedaan aan lokale en regionale situaties en wensen van het werkveld, met inachtneming van landelijke afspraken en kaders. Dit artikel beschrijft een werkwijze om competenties concreet en contextrijk te maken door kritische beroepssituaties te beschrijven.