HomeInspiration › article

In gesprek met Joseph Kessels ‘kennis is een persoonlijke bekwaamheid’

By: Henk Verbooy - ; Source: Intellectueel kapitaal, tweede jaargang nr.3   11-29-2003

This page is not available in English - View in Dutch:

Leren en werken zijn bij prof. dr. Joseph Kessels onlosmakelijk met elkaar

verbonden. Misschien dat het adviesbureau waar hij werkt daarom wel The Learning Company heet. Daar brengt hij in de praktijk wat hij ook aan de Universiteit van Twente onderzoekt en

doceert: het corporate curriculum. Kessels ziet een kenniseconomie ontstaan zonder

klassieke managers en met autonome kenniswerkers.