HomeInspiration › article

De toekomst van ons vak. Marieke Schuurmans in acht thema’s.

By: Ans Grotendorst - ; Source: OenG, Vakblad voor opleiders in het gezondheidszorgonderwijs, p.12-14   03-12-2012

This page is not available in English - View in Dutch:

Aan de vooravond van het grote congres van 8 maart 2012 in Nieuwegein, spreek ik met Marieke Schuurmans, lid van de Stuurgroep Verpleegkundigen en Verzorgenden 2020, over het leren van de toekomst. Op een deskundige en bevlogen manier was zij de afgelopen periode betrokken bij de totstandkoming van de nieuwe beroepsprofielen, die zij namens de stuurgroep overhandigt aan minister Schippers van VWS en voorzitter Marian Kaljouw van V&VN.

 

‘We hebben een spannend, mooi, omvangrijk en heel belangrijk proces doorlopen. Wat ik er zo goed aan vond, is dat beroep-beoefenaars zelf aan het woord zijn gekomen. Het zou toch gek zijn wanneer de beroepsgroepen die steeds belangrijker worden in de zorg geen zeggenschap hebben over hun eigen profiel. Tijdens een lange reeks rondetafelgesprekken en andere bijeenkomsten is bewustwording ontstaan en beweging gecreëerd. Verpleegkundigen, verpleegkundig specialisten en verzorgenden hebben kennis en ervaring uitgewisseld en hun zienswijze op de zorg in 2020 gegeven, en op de bijdrage die zij aan de zorg willen leveren. De bevindingen van de ronde tafels hebben we gebruikt als input bij het opstellen van de profielen.(.....)’