HomeInspiration › article

Een Development Center als ontwikkelinstrument om in een nieuwe rol te groeien

By: Martijn Frijters, Sonja Bögels, Monique Kloks - ; Source: Onderwijs en gezondheidszorg, nr 4, 2006   11-29-2006

This page is not available in English - View in Dutch:

Een organisatie kan zich alleen staande houden als een medewerker zich opstelt als verantwoordelijke professional, die een bijdrage levert aan vernieuwing en verbetering van de eigen professionaliteit en daarmee aan het eigen werk. De organisatie leert en groeit immers pas wanneer haar medewerkers leren. Een Development Center  is een hulpmiddel om bij functieverandering in samenspraak met de medewerker een plan op te stellen voor een optimale ontwikkeling. Het is een methodiek die een medewerker in staat stelt te ontdekken welke vaardigheden zij wel en niet heeft met het oog op een nieuwe taak of rol. Daarnaast geeft het DC inzicht in het leervermogen van de deelnemer. De uitkomst van het DC is een persoonlijk ontwikkelingsplan (POP). Dit alles vindt plaats aan de hand van praktijk- en leersituaties. In dit artikel wordt verslag gedaan van de toepassing van het Development Center bij het Canisius Wilhelmina Ziekenhuis in Nijmegen