HomeKS Library › article

Andragologie en Human Resource Development

This page is not available in English - View in Dutch:

Deze beschouwing handelt over de wijze waarop de inzichten uit Kessels studie andragologie (1972-1979) een rol spelen in zijn huidige werk. Het centrale thema is steeds geweest het ontwerpen van opleidingsprogramma’s voor volwassenen in de context van hun werk. Die context verandert en heeft op het ogenblik veel kenmerken van een kenniseconomie. Deze verandering heeft invloed op ons denken over leren, opleiden en het ontwikkelen van mensen. Centrale begrippen zijn kennisproductiviteit, sociaal kapitaal, zelfsturing, autonomie, emancipatie en het geloof in eigen kunnen. Kessels bijzondere belangstelling gaat daarbij uit naar opleidingen en vormen van leren die duurzame ontwikkeling en maatschappelijk verantwoord ondernemen ondersteunen.