HomeInspiration › article

Samen slimmer door verhalen

By: saskia tjepkema copy1 111990526368 Saskia Tjepkema - ; Source: Tijdschrift voor Ontwikkeling in Organisaties, nr. 1, jaargang 1   03-24-2011

This page is not available in English - View in Dutch:

  ‘The shortest distance between two people is a story’, is een geliefde uitspraak van storytellers. Verhalen verbinden. Elke gemeenschap - dorp, team, gezin, organisatie, beroepsgroep - heeft zijn eigen veel vertelde gebeurtenissen. Ze zorgen voor cohesie en spelen een rol in het leren van en met elkaar. Door verhalen dragen we inzicht en kennis over op een manier die natuurlijk en contextrijk is.

 

Dit artikel gaat over hoe we verhalen kunnen gebruiken bij het faciliteren van leren en kennisdelen. Of liever gezegd, ‘verhalend werken’: verhalen delen en verhalen maken om samen te ontwikkelen. We lichten de historielijn en storytelling als werkvormen eruit.