dreamstime41

FCE Summercourse 2014

Diese Seite ist auf Deutsch nicht verfügbar. - lesen auf Niederländisch:


Het begon bij een fascinerende ontmoeting ruim acht jaar geleden. Twee professionals, Luk Dewulf (Kessels & Smit) en Guido Vangronsveld (VOCA Training & Consult - Acerta), ontmoetten elkaar en ontdekten de complementariteit van elkaars talent en de boost die dit gaf voor de eigen groei en ontwikkeling. Die unieke chemie werd in een eerste Summercourse gedeeld met andere professionals en resulteerde in een blijvend en uniek concept.

Onder de vleugels van FCE vonden ze een warme thuis voor dit initiatief. Ze nemen je graag mee in een boeiende leerweek waar deelnemers en begeleiders op verhaal komen, nieuwe inspiratie opdoen en volop kracht putten voor hun professioneel werk.

 

De Summercourse biedt:

 • Inhoudelijke verdieping bij het uitwerken en begeleiden van verandertrajecten voor individuen of (deel) organisaties;
 • Een groep van collega’s om, vanuit dezelfde passie voor de job, ervaringen te delen en vanuit dialoog te leren van en met elkaar.

 

Voor wie

 • Werkzaam zijn als interne of externe adviseur of als bijvoorbeeld: VTO- verantwoordelijke, stafmedewerker, leidinggevende in een profit of social profit organisatie en vanuit die rol te maken hebben met vraagstukken rond organisatieverandering, persoonlijke ontwikkeling en/ of teamontwikkeling;
 • Gepassioneerd bezig zijn met hun vak en verantwoordelijkheid nemen voor het eigen leren;
 • Bereid zijn om ervaringen te delen en vanuit dialoog te leren van en met elkaar;
 • Reeds vertrouwd zijn met de basics van het vak. Een werkervaring van minimaal vijf jaar draagt hiertoe bij.

 

Deze intensieve week is bedoeld voor professionals met enige ervaring, die hun bekwaamheden op dit gebied een sterke impuls willen geven. De Summercourse heeft, net als de leergangen, een sterk inhoudelijk aanbod van kapstokken, modellen en theorieën rond het vak van adviseur en organisatieverandering. Met daarnaast ruime verwerkingsmogelijkheden via zelfstudie, individuele en groepsreflectie en oefeningen die ook in de eigen praktijk bruikbaar zijn. Zo is de vertaalslag naar het eigen werk snel te maken.

 

Thema's

 • Perspectieven en invalshoeken rond organisatieontwikkeling.
 • Vraagstukken rond adviseren in de brede zin van het woord.
 • Werken vanuit kracht en talent (waarderende benadering).
 • Handvatten voor procesbegeleiding.
 • Omgaan met spanningsvelden en lastige dilemma’s in het werk (zowel bij individuen als organisaties).
 • De eigen profilering als professional.
 • Omgaan met de persoonlijke ontwikkeling als professional.
 • Persoonlijk ondernemerschap en de autonome professional.

 

Opzet:

 • Een vijfdaags residentieel leertraject in een aangenaam kader met enthousiaste collega’s en een deskundige begeleiding.
 • Een sterk inhoudelijk aanbod van kapstokken, modellen en theorieën rond het vak van adviseur.
 • Ruime verwerkingsmogelijkheden via zelfstudie, individuele reflectie en groepsreflectie en oefeningen die ook in de eigen praktijk bruikbaar zijn.

 

Meer weten?