Schermafbeelding 2011-04-01 om 13.59.53

Jong talent: Take a Step!

Diese Seite ist auf Deutsch nicht verfügbar. - lesen auf Niederländisch:


De afgelopen maanden hebben we (Eefje Teeuwisse, Naomi den Besten, Vera Maliepaard en Frank Hulsbos) hard gewerkt aan Take a Step. Een platform van waaruit we ons richten op het verkennen, ontwerpen en documenteren van bijzondere vormen van samenwerken met (jong) talent. We delen dit graag met jullie…

 

Organiseren verandert

Het is om ons heen te voelen en te zien dat de manier van ‘organiseren’ die we gewend zijn niet altijd meer werkt voor de complexe vraagstukken waar organisaties vandaag de dag mee geconfronteerd worden. Bedrijven en instellingen zoeken naar nieuwe aanpakken, om de dynamiek van de omgeving bij te benen. Het Nieuwe Werken is er een uiting van. Mensen zoeken ook andere dingen in hun werk: zingeving, ruimte voor ontwikkeling, en voor vakmanschap.

 

Wat wil jong talent?

Dat laatste geldt zeker voor jonge professionals. Er wordt veel over ons gesproken en geschreven. Een interessante discussie de laatste dagen richt zich bijvoorbeeld op een onderzoek onder 1800 studenten en starters waaruit zou blijken dat deze groep het nieuwe werken eigenlijk helemaal niet zo aantrekkelijk vindt. Organisaties zijn druk bezig met flexibele werktijden, thuiswerken en sociale media. De onderzoekers stellen dat deze doelgroep daar eigenlijk helemaal geen waarde aan lijkt te hechten maar vooral op zoek is naar een prettige werksfeer, persoonlijke aandacht en ontwikkelmogelijkheden.

 

De vraag is echter of het beeld wat geschetst wordt helemaal recht doet aan de realiteit. In de vragenlijst vragen ze mensen om aan te geven op basis van waarvan ze voor een bepaalde werkgever kiezen. Dat het ‘nieuwe werken’ daar niet op de eerste plaats eindigt wil nog niet zeggen dat jonge mensen geen waarde hechten aan autonomie en vertrouwen in hun vakmanschap.

 

Talent voor vernieuwing

Wij geloven er sterk in dat starters op de arbeidsmarkt een belangrijke bijdrage aan alle ontwikkelingen kunnen leveren, maar dat we hun ‘vernieuwingskracht’ nog lang niet altijd weten te benutten. Het gaat de komende jaren nog belangrijker worden, vanwege ontgroening- en vergrijzingsproblematiek, om productieve samenwerkingsverbanden tussen generaties, leeftijds- en ervaringsgroepen te faciliteren waarin gewerkt wordt aan urgente vraagstukken. Een samenwerking gebaseerd op basis van gelijkwaardigheid, persoonlijke ambities, talent en wederzijdse leerprocessen.

 

Take a Step

Vanuit Take a Step willen we graag verkennen hoe we met deze ontwikkelingen om zouden kunnen gaan, wat dit betekent voor leer- en werkcontexten en organisaties helpen om stappen in hun werkpraktijk te zetten. De vraag die daarbij voor ons centraal staat is; Hoe ziet een (werk/leer) omgeving eruit, die jonge en/of nieuwe medewerkers stimuleert en faciliteert om vanuit hun kracht, in verbinding met de meer ervaren collega’s, direct een bijdrage te leveren aan noodzakelijke verbeteringen en vernieuwingen in het werk?

 

Nieuwsgierig? Kijk dan op www.takeastep.nl