Arne

Arne Gillert


Duitsland, Nederland, Zuid-Afrika

Ontwikkelen van verrassende, nieuwe perspectieven

 

Arne Gillert is partner van Kessels & Smit, The Learning Company, in Nederland en in Duitsland. Hij ondersteunt organisaties en de mensen die er verantwoordelijkheid dragen, meestal directeuren, bestuurders of managers. Hij werkt met hen samen aan vragen die gaan over het effectief en relevant blijven te midden van sociale en economische transformatieprocessen. Deze samenwerking doet hij in verschillende rollen – als leiderschapsontwikkelaar direct ingrijpend in het dagelijks werk; als designer en coach in veranderprocessen; als ontwerper en facilitator van interventies die (een representatie van) het hele systeem bij elkaar brengen om een productieve verbinding van belangen mogelijk te maken; als coach die ondersteunend en uitdagend de reflectie op het eigen denken en doen stimuleert.

 

Arne heeft meer dan 20 jaar ervaring in het werken met een grote diversiteit aan organisaties en vraagstukken. Voorbeelden daarvan zijn: het ontwerpen en faciliteren van het civil society participatieproces binnen de G20 (Civil 20) in 2015; de begeleiding van het globale veranderproces van een internationale NGO; de cultuurverandering naar meer klantgerichtheid bij een internationaal FMCG bedrijf; het design en de uitvoering van een leiderschapsontwikkelprogramma voor de toptalenten van een internationale retailer; of het strategisch coachen van bestuurders zowel als van oprichters van startups.

 

Hij baseert zijn werk op de relaties die hij met mensen opbouwt, als partner en in nauw contact met elkaar. Vanuit die basis ontwikkelt hij verrassende, nieuwe perspectieven, weg van de heersende cultuur en dominante patronen, om het bestaande denken en handelen uit te dagen. Hij faciliteert ruimte om speels langs nieuwe paden te denken, met als resultaat radicaal innovatieve aanpakken. Het is zijn ambitie om mensen te ondersteunen om meer verantwoordelijkheid te nemen voor hun eigen handelen, en voor het grotere geheel: het team, de hele keten waarin ze werken, de organisatie, de maatschappij. Hij wil eraan bijdragen om vrolijke, duurzaam productieve omgevingen te creëren, op kleine en grote schaal.

 

Voor zijn aansluiting bij Kessels & Smit was Arne internationaal projectmanager bij de Anne Frank Stichting, intercultureel trainer voor onder meer de Raad van Europa en adviseur bij Arthur D. Little en The Boston Consulting Group. Hij heeft meegeholpen bij he toprichten van een commerciële bank in Accra, Ghana, en was meerdere jaren commissaris bij RIGO Research en Advies BV. Arne heeft een MA in sociologie en organisatiepsychologie, en een MBA van de University of Michigan en is (near-)native in het Engels, Duits en Nederlands.