Inspirerend samenwerken met jong talent

2 okt 09

Inspirerend samenwerken met jong talent

Voor veel organisaties is het een uitdaging om de verbinding met haar jonge professionals optimaal te maken. En andersom geldt dat net zo! Bedrijven en instellingen zoeken talent met vernieuwende ideeën, jonge mensen zoeken een werkplek waar ze hun kwaliteiten kunnen inzetten en zich kunnen ontwikkelen. Toch lukt het niet altijd om het meeste uit die samenwerking te halen. Wat helpt? Gericht met elkaar in gesprek gaan rond de vraag: 'hoe worden we aantrekkelijk voor elkaar?’ blijkt een goede insteek. Tenminste, dat merkten wij, bij een bijeenkomst die we met de Politieacademie organiseerden rond dit thema.

 

Energieke dialoog en reflectie

Vrijdag 25 september hebben wij met zo’n 50 mensen van verschillende organisaties (politie, Belastingdienst, Oasen....) actief gewerkt aan het vraagstuk. Op uitnodiging van de Politieacademie, die meer zicht wil krijgen op hoe zij als organisatie meer aantrekkelijk kan zijn voor jong talent.
We hebben heel bewust gekozen voor een diverse groep deelnemers. De keus om met verschillende organisaties en leeftijden om de tafel te gaan zitten maakte het mogelijk gemaakt om verschillende initiatieven en perspectieven naast elkaar te leggen. Het voelde ook gewoon heel erg logisch…

 

Uitwisselen en reflecteren

We zijn de middag gestart met een markt van verschillende initiatieven op het gebied van het samenwerken met jong talent. Zes duo’s (ervaren – jong) hebben iets verteld over hoe zij binnen hun organisatie vormgeven aan het aantrekken en werken met jong talent. Bijvoorbeeld:

  • drinkwaterbedrijf Oasen, dat een intern adviesbureau is gestart met alleen Young Professionals;
  • het Rijkstraineeprogramma, waarbij jonge academici in 3 jaar tijd worden voorbereid op een functie bij één van de departementen;
  • Korps Amsterdam-Amstelland, dat het Juxtaprogramma startte: 12 hoog opgeleide talenten van verschillende achtergronden (ook beeldende vorming, communicatie) zijn expliciet uitgenodigd met een frisse blik door de politie-organisatie te lopen.

 
Vervolgens hebben we deze voorbeelden geanalyseerd: wat zeggen ze over de vraag hoe je op een effectieve manier kunt samenwerken met jong talent. De uitkomsten heeft iedereen naast zijn organisatie gelegd. Hoe gaat het daar? Gebruik je de principes uit de succesvoorbeelden? Waar zie je nog mogelijkheden? Wanneer wordt het spannend?

 

Spannende situaties

Die spannende situaties hebben we uitgespeeld met acteurs. Een van die principes was bijvoorbeeld dat het goed lijkt te werken als je een nieuwe jonge collega veel ruimte en verantwoordelijkheid geeft in diens werk. Een moment waarop dat spannend wordt is als het gaat om een hele belangrijke opdracht die je echt goed moet doen als bedrijf. Gaat het je dan als leidinggevende nog steeds lukken om het niet over te nemen?
Het bleek echt heel erg goed te werken om dit met acteurs uit te spelen en verder te onderzoeken. De principes kregen op deze manier handen en voeten.

 

Wat werkt?

De deelnemers kwamen na hun reflectie op de voorbeelden tot een interessante set uitgangspunten.

 

Urgentiebesef: Een organisatie gaat pas echt zijn best doen om met jong talent samen te werken als het echt belangrijk is. De vraag die organisaties zichzelf zouden moeten stellen is: Wat willen we bereiken met het aantrekken van jong talent, wat moet het ons opleveren? Hoe preciezer, hoe beter. Een algemeen ‘gevoel’ is niet genoeg.

Werving en Selectie: Wees je bewust van het soort talent dat je wilt aantrekken, wil je de gestelde doelen bereiken (zie principe 1) (voor innovatie heb je creatieve geesten nodig). En communiceer dit transparant naar de mensen die je zoekt. Wat zoek je, en waarom?

Kennismaking: Heet nieuwe collega’s echt welkom. Een organisatie vertelde dat het contract van een nieuwe medewerker altijd met het hele kantoor erbij ondertekend wordt, er is voor bloemen gezorgd en na afloop wordt er champagne gedronken. Kijk, dat is pas een welkom! Je welkom voelen is nodig om je vrij te voelen om mee te gaan denken.
Let er ook op dat je alleen de nieuwe collega het wel en wee van de organisatie probeert aan te leren, maar dat je ook open staat voor wat je van de nieuwe collega kunt leren. Vooral in de eerste weken.

Leer/werk traject vormgeven: Deel de verantwoordelijkheid voor het werk en/of leertraject. De Young Professional is dus net zo verantwoordelijk voor zijn eigen werk of eigen leertraject als zijn of haar leidinggevende, senior collega of begeleider. Als je het samen ontwerpt, dus samen om tafel gaat rond doelen, werkafspraken, leeractiviteiten, dan levert dat een effectiever traject op, en het zorgt voor betere afstemming van verwachtingen. Bovendien leer je elkaar beter kennen...

Aan de slag: Zorg voor vrijheid, ruimte en eigen verantwoordelijkheid in het werk. Én voor begeleiding. Geef vooral de mogelijkheid om zelf de begeleider uit te kiezen. En zorg dat die begeleider zaken niet overneemt, maar jonge collega’s ondersteunt om zelf tot antwoorden of oplossingen te komen.

Visie op talent: De laatste succesfactor is misschien zelf wel de belangrijkste. Zorg dat je als organisatie een visie op talent ontwikkelt. Niet alleen op jong talent of toptalent, maar op talent in het algemeen. Hoe krijg je zicht op de talenten van je medewerkers? Hoe kun je talenten tot zijn recht laten komen of helpen ontwikkelen? Pas als je zelf in staat bent om talent te zien en waarderen wordt je echt aantrekkelijk voor talenten…

 

De kracht van samen zoeken

Bovenstaand lijstje is de uitkomst van een boeiende middag. Niet zonder meer te kopiëren naar alle organisaties. Met elkaar in dialoog gaan over het thema, verwachtingen verkennen en perspectieven uitwisselen lijkt voor ons de essentie van het omgaan met diversiteit in het algemeen of het thema jong talent in het specifiek. Zodra we op een andere manier naar elkaar kijken, kunnen we ook op een andere manier gaan samenwerken. Als je die samenwerking dan ook nog met alle betrokken partijen kunt vormgeven, dan wordt het helemaal krachtig!


Andere interessante blogs op het thema “Inspiratie” voor jou geselecteerd:


Een ongeval op het werk, doodnormaal

12 feb

Een ongeval op het werk, doodnormaal

Het is in Nederland niet vanzelfsprekend dat je ’s avonds gezond thuiskomt van je werk. In 2016 gold voor ten minste 2500 mensen dat ze met een ernstig letsel hun werkplek hebben verlaten. ISZW publiceerde in juni jl. een rapport over ernstige arbeidsongevallen. In het...

Pientere plekjes

9 feb

Door: Sofie Hendrikx - profiel | Categorie: Inspiratie
Pientere plekjes

Een paar plekken in mijn lichaam geven haarfijn aan hoe het met me gesteld is. Het zijn kleine plekjes gevuld met jaren van wijsheid. Ik hoef er alleen maar naar te luisteren. Hen de vraag stellen: wat wil je mij zeggen? Eén...

Aan het einde van de Nacht van de Imperfectie

7 feb

Door: Mieke Moor | Categorie: Inspiratie Publicaties
Aan het einde van de Nacht van de Imperfectie

In januari vond de boekpresentatie plaats van Imperfecte Adviseur . Tijdens De Imperfecte Nacht hebben de auteurs met een aantal genodigden onderzoek gedaan naar hun eigen imperfectie. Auteur Mieke Moor verzorgde het slotwoord: "Toen ik vorige week voor de laatste voorbereidingen voor deze...

Kleine stappen

5 feb

Kleine stappen

Grote stappen, gauw thuis. Kent u die uitdrukking nog? Ik moest daar laatst aan denken tijdens mijn hardlooptraining. Bij hardlopen is het namelijk de kunst om kleine stappen te maken en dan wel in een heel hoge frequentie. Grote stappen verbruiken veel energie en leiden...

De Imperfecte Nacht - de gewelfde poortjes naar de Ander

26 jan

De Imperfecte Nacht - de gewelfde poortjes naar de Ander

Bij een imperfect boek, hoort geen perfecte blog. [ In deze blog zal ik net... ] Van de week was de boekpresentatie van Imperfecte Adviseur. Tijdens De Imperfecte Nacht hebben we met een groep persoonlijk uitgenodigde gasten onderzoek gedaan naar onze eigen imperfectie. In deze...

Leren in, rond en voor het werk

23 jan

Leren in, rond en voor het werk

Leren in ons werk doen we vaak automatisch, zonder er bewust mee bezig te zijn: een nieuwe app uitproberen, van je collega afkijken hoe je een slimme deal moet sluiten of een door proberen ontdekken hoe je een heftruck met de juiste snelheid wegzet. ...

Leren in organisaties: werk waar je warm van wordt

21 dec

Leren in organisaties: werk waar je warm van wordt

Mariel Rondeel werd geinterviewd op pwnet.nl over het boek Opleidingskunde: "Het creëren van een lerende organisatie is niet de exclusieve taak van opleidingskundigen of de afdeling Leren en Ontwikkelen. Kennisdelen en kritisch kijken naar je eigen opvattingen over werk, moeten worden gedragen...

Positief onderwijs: van vastlopen naar vrij denken bij jongeren

14 dec

Door: Sanne Netten - profiel | Categorie: Inspiratie
Positief onderwijs: van vastlopen naar vrij denken bij jongeren

Jongeren stellen zich in hun puberteit vaak wezenlijke vragen. Dat hoort bij alle emotionele en fysieke veranderingen die er plaatsvinden. Naast die grote veranderingen leren ze in diezelfde tijd ook redeneren. De antwoorden die ze vinden en de keuzes die ze maken vormen jongeren tot...
vorige
1 2 3 ... 60 61 62
volgende